Entreprenader

Offentliga och kommersiella fastigheter på totalentreprenad

Vår starka byggorganisation i kombination med vårt kvalitetstänk och vår prisvärdhet, har resulterat i att vi fått förtroendet att även bygga större fastigheter. Vi har till exempel byggt flera förskolor samt LSS boenden för människor med funktionsnedsättningar, runt om i landet.

Vi är naturligtvis väldigt stolta för att vi lever upp till de höga krav som ställs på dessa offentligt upphandlade projekt. En förklaring är med all säkerhet att vi erbjuder riktig totalentreprenad, så kunden kan känna trygghet i både ekonomi, kvalitet och leverans enligt tidplan.

Att vi får förtroendet i projekt av det här slaget, blir något av en garant för kvalitet i alla de projekt vi genomför. Både när vi bygger till offentliga organisationer, kontorslokaler till fastighetsbolag, lokaler till industriföretag eller småhus till privatpersoner.

Önskar du mer information om entreprenader kontakta oss direkt enligt nedan.

Kontakta oss för mer information

Bertil Rosander

Projektchef

0708-16 40 02

bertil.rosander@c4hus.se

Jörgen Jönsson

Platschef/Byggledare Kristianstad

044-590 99 84

0732-32 99 84

jorgen.jonsson@c4hus.se

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar