AB Allön – Kv. Järneken – Horna

LSS-boende i Horna

Till AB Allön (dotterbolag till Kristianstads kommuns bostadsbolag ABK) byggde vi Kv Järneken i Horna.

Boendet hyrs ut till kommunens omsorgsförvaltning och används idag som LSS-boende. Boendet består av 32 lägenheter och ett storkök.

Projektet färdigställdes i augusti 2016.

 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar