AB Allön – Frostagatan

LSS-boende till AB Allön

Till AB Allön (dotterbolag till Kristianstads kommuns bostadsbolag ABK) byggde vi Frostagatan.

Boendet hyrs ut till kommunens omsorgsförvaltning och används idag som LSS-boende.

Projektet färdigställdes i september 2014.

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar