AB Allön – Slåttermaskinen

LSS-boende till AB Allön

Till AB Allön (dotterbolag till Kristianstads kommuns bostadsbolag ABK) byggde vi Slåttermaskinen.

Boendet hyrs ut till kommunens omsorgsförvaltning och används idag som LSS-boende.

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar