Information till kunder på webben

Behandling av personuppgifter
 
Genom din kontakt med oss blir du kund hos C4 Hus AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av C4 Hus AB:s produkter och tjänster, Det finns ingen möjlighet att vara kund hos C4 Hus AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.
 
C4 Hus AB vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om C4 Hus AB:s produkter via epost har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.
 
Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftskoordinator som är behjälplig vid vår kommunikation med dig. Denna personuppgiftkoordinator kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare.
 
C4 Hus AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.
 
Behandlingen av dina personuppgifter i C4 Hus AB:s kunddatabas sker med stöd av beställingsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.
 
Personuppgiftskoordinator för behandlingen av personuppgifter är C4 Hus AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i C4 Hus AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.
 
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller säljas vidare till våra samarbetspartners, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på dataskydd@c4hus.se.
 
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår informationssäkerhetspolicy genom att följa denna länk.
 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar