Sölvesborgshem AB – Kv. Månviolen, Sölvesborg

LSS-boende till Sölvesborgshem AB

I Sölvesborg och till beställare Sölvesborgshem AB har vi byggt LSS-boende Kv. Månviolen.

Projekttid: januari – september, 2016

Vill du veta mer?

Bertil Rosander

Inhyrd konsult

0708-16 40 02

bertil.rosander@c4hus.se

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar