AB Allön, LSS-boende, Kristianstad

LSS-boende till AB Allön

Till AB Allön (dotterbolag till det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen) byggde vi LSS-boende i Färlöv.

Inflyttning: januari, 2022.

Vill du veta mer?

Bertil Rosander

Inhyrd konsult

0708-16 40 02

bertil.rosander@c4hus.se

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar