Nominering: Täby Stadsbyggnadspris 2022

Bostadsprojekt Milstena, Kv Viveln, Skarpäng

”En modern kompis”. Så benämner juryn för Täby Stadsbyggnadspris 2022 bostadsprojekt Milstena (Kv Viveln) i Skarpäng och passar samtidigt på att nominera projektet och bostäderna till årets pris. 

I motiveringen premierar juryn även den genomgående kvaliteten på materialval och den arkitektoniska ambitionen, hustypernas variation och hur stadsradhusen svarar väl mot unga familjers önskan om ett enkelt boende. ”Överraskande fint!”, lyder sammanfattningen. 

Byggaktör: Aros Bostadsutveckling
Arkitekt: Dinell Johansson
Totalentreprenör hus: C4 Hus

Juryns motivering i sin helhet:

 

”Stadsradhus i en lite tätare samling som svarar väl mot unga familjers önskan om ett enkelt boende. Täbys utbredda villakvarter och fina radhustradition har fått en modern kompis. Genomgående höga kvaliteter i material och arkitektonisk ambition. De olika hustyperna skapar variation och ger längorna identitet. Tegel och trä har kombinerats och ger ett robust men vänligt intryck.

En stadskaraktär uppnås med tre våningar mot Täbyvägen. In mot de mer intima gränderna sänks skalan till två våningar. Vid den gemensamma poolen samlas grannskapets barn efter skolan.

Överraskande fint! tyckte juryn.”

 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar