Är du markägare?

Vi söker tomter!

Är du markägare? Då kanske du kan hjälpa oss!

Vi söker tomter:
1. Med gällande detaljplan för villor, radhus och flerfamiljshus
2. Mark som ingår i kommunernas översiktsplan för kommande bostadsbebyggelse

Kontakt Södra Sverige: Morgan Johansson, Projektutvecklare/Projektledare, morgan.johansson@c4hus.se, 0734-19 98 59

Kontakt Stockholm: Thomas Lindberg, Försäljning Stockholm, thomas.lindberg@c4hus.se, 0707-50 82 75

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar