Samarbetsprojekt – Kv Betkvarnen, Kristianstad

Marklägenheter i centrala Kristianstad

Till beställare K-Fastigheter uppförde vi 21 stycken marklägenheter på Herrestadsgatan, Näsby-Kristianstad.

Projektet slutfördes i oktober, 2017.

 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar