ABK – Degeberga

Lägenheter med egen trädgårdstäppa

I Degeberga ligger detta mindre bostadsområde med 4 stycken lägenheter. Med tätortens servicefördelar och samtidigt närheten till grönområden och den egna trädgårdstäppan som en förlängning.

ABK (Kristianstads kommuns bostadsbolag) äger hyresrätterna. Området färdigställdes i april 2017.

 

 

 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar