AB Ronnebyhus – Bräkne Hoby

Nytt bostadsområde till AB Ronnebyhus

Till beställare AB Ronnebyhus uppför vi 10 stycken marklägenheter.

Projektstart oktober 2019 – färdigställt juni 2020.

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar