AB Bjuvsbostäder

Mindre marklägenheter med egen trädgård

3 stycken marklägenheter till beställare Bjuvs Bostäder uppfördes under senare delen av 2019 och första delen av 2020. Bostäderna var klara för inflyttning i maj, 2020.

 

 

Aktuella husvisningar
Datum för kommande visningar